Main
- Start
- Forum
- System Chat??a>
-
Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkiri?a>

Toplisty
-
Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wej¶?/B>
1. Stw??posta?/font>
2. ¦ci±gnij klienta.
3. Zaloguj si?R> 4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Has³o:
Kapitu³a: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
Poszukiwanie graczy do RPG - Gertrud
Wiele razy stajemy przed problemem braku ch괮ych do grania. Ludzie z naszego otoczenia albo nie wiedz± czym s± gry RPG, albo po prostu si꠴ym nie interesuj±. Wizja spacerowania po mie¶cie z tabliczk± „Szukam ch괮ych na sesjꠒPG” tez jest niezbyt kolorowa (a nawet je¶li zdecydujemy si꠮a ten desperacki krok, to mo¿e si꠯n zako񣺹栣a³kowit± kl곫±, zw³aszcza w miastach gdzie fandom jest bardzo s³abo rozwini괹.). Tak wi꣠taki nieszcz곮y MG (tudzie¿ gracz) siedzi w domu

Moje przemyslenia o RPG - Netial
Pewnego dnia, w krainie zwanej tak, ¿e nazwy nie mog꠳pami괡欠siedzia³em sobie na... krze¶le. Nic nie by³o w tym dziwnego, bo jestem maniakiem komputerowym, ale ta sytuacja by³a odmienna, zupe³nie inna, a zarazem r󿮩±ca si꠯d normalnej. „Muszꠣo¶ napisa榣8221;. Ci꿫a sprawa. Za nied³ugo wyje¿d¿am, i muszꠦ#8222;na zapas” wys³a栴ekst. Tak jak si꠺apewne domy¶lili¶cie (zapewne), w³a¶nie czytacie owoc mojej pracy. Wiem ¿e skrytykujecie j± rzetelnie, bo dla Silizardu w ko񣵠

Budowanie klimatu na sesji - Aranx
Klimat - co¶ przez co sesje staj± si꠮iezapomnianym prze¿yciem. Kilka przyk³ad󷠍 i wskaz󷥫 jak go budowa栮

Technika w ¶wiatach fantasy, czyli o kr󴫯 o steampunk'u - Gertrud
W owym artykule chcia³bym poruszy栫westiꬠkt󲡠w¶r󤠷ielu os󢠣z곴o wywo³uje sprzeczne uczucia. Mam tu na my¶li technik꠷ grach fabularnych typu fantasy. Jedni s± jej zwolennikami, za¶ inni zaciek³ymi przeciwnikami. Dla jednych jest ciekawym uzupe³nienie, a dla drugich zb꤮ym dodatkiem. Niniejszy tekst ma za zadanie przybli¿y栯wy klimat i by栭o¿e zmieni栰rzekonania jego przeciwnik󷮍 Na pocz±tek troch꠴eorii: Steampunk, odmiana literatury science fiction, kt󲡠wyewoluowa³a z

O prowadzeniu sesji przez chat. - Doc Randal
Kilka rad dla Mistrz󷠇ry rozpoczynaj±cych karier꠮a chacie.

O d³ugo¶ci sesji mowa - Gertrud
O d³ugo¶ci sesji Artyku³ ten jest skierowany do MG, kt󲺹 miewaj± problemy z rozplanowaniem d³ugo¶ci swoich sesji. Jedni robi± zbyt kr󴫩e spotkania, za¶ inni przesadzaj± w drug± stronꬠci±gn±c swoj± sesj꠭iesi±cami. Spr󢵪emy znale¼栺³oty ¶rodek, a¿eby zar󷮯 gracz jak i mistrz gry byli zadowoleni z czasu jaki spꤺili na sesji. Przynajmniej po³owa MG zanim zacznie prowadzi栰lanuje przygodꬠlub ewentualnie nadaje jej pewien szkic od kt󲥧o stara si꠺bytnio nie odbiega殠Z regu

4 etapy tworzenia w³asnego systemu autorskiego - Gertrud
O napisaniu w³asnego systemu autorskiego marzy³ chyba ka¿dy (a na pewno wiꫳzo¶橮 Chcia³bym tutaj opisa栮ajwa¿niejsze etapy tej tw󲣺o¶ci. A nu¿ komu¶ si꠰rzyda. 1. Zaczynamy Pocz±tki s± zawsze najtrudniejsze. Przed zabraniem siꠤo pisania czegokolwiek warto zastanowi栳iꠤok³adnie co takiego mamy zamiar stworzy殠Je¿eli ma to by栫olejna gra o elfach i krasnoludach oraz walkach ze smokami i ratowaniu ksi꿮iczek to lepiej sobie odpu¶ci殠Czemu? Ano rozejrzyj siꡠTego jest wszꤺi

¦wiat s³owia񳫩ch demon󷮼/B> - Fenix
Tekst po¶wi꣯ny demonologii s³owia񳫩ej. Zawiera om󷩥nie kilku wybranych kategorii istot nadprzyrodzonych m. in.: upior󷬠nocnic, rusa³ek, wilko³ak󷮠Opisuje zar󷮯 ich charakter, jak i sposoby ich zwalczania

O walce na sesji. - Doc Randal
Oczywist± rzecz± jest, i¿ zdecydowana wiꫳzo¶栧raczy oczekuje na sesji momentu, w kt󲹭 miecze p󪤱 w ruch, kule zaczn± ¶wista欠a zakl꣩a dzia³a殠Postaram si꠰rzybli¿y栮ieco m󪠰unkt widzenia na sam± walk꠰odczas sesji. Jako istotny czynnik, wymaga z pewno¶ci± kr󴫩ego om󷩥nia.

O przepactwie s³󷠫ilka - Ygreck
Czym r󿮩 si꠲ozgrywka postaci± ¶wie¿± od gry do¶wiadczonym bohaterem? "Ano, niczym - daje si꠭ocniejszych przeciwnik󷠩 gra siꠤalej." Tak? To po co te wszystkie artefakty i podkr꣯ne statystyki? Zastan󷭹 siꠣzy i jak prowadzi栤o¶wiadczonej dru¿ynie.Silizard.pl: Klan, RPG Klan, Odgrywanie Postaci, Opowiadania, Gry Fabularne, Klimat, Chat Fantasy, PBCH - Play by Chat, Czat Fantasy, Fantastyka, Systemy, RPG - Role Playing Games, Mechanika, Drama, Fantasy


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30604 Smok 2007