Main
- Start
- Forum
- System Chatów
- Nasza Karczma
- Linki

RPG

- Co to jest?
- dla MG [10]
- dla Graczy [5]
- Inne [12]

Opowiadania

Galerie

Klan


Partnerzy
- Polecamy Valkirię

Toplisty
- Cmentarzysko
World of Silizard
Online [0]:
World of Silizard
Online: 0

Jak tam wejść?
1. Stwórz postać.
2. Ściągnij klienta.
3. Zaloguj się
4. Wybierz miejsce (ikonka mapy).
Twoje konto
Nick:
Hasło:
Kapituła: 4379 pkt.
 
Ostrza: 4299 pkt.
 
Krystaliczni: 3965 pkt.
 
SFPP: 2067 pkt.
 
 
1. Karze podlegają osoby, które na terenie Silizardu popełniają czyn zabroniony pod groźbą kary.

2. Prawo do aresztowania oskarżonego posiadają członkowie Ostrzy oraz straży miejskiej. W przypadku gdy nie ma żadnego z nich w pobliżu lub ie jest on zdolny dokonać aresztowania, dozwolony jest areszt obywatelski, dokonany przez mieszkańca Silizardu.

3. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

4. Przestępstwa dzielimy na występki i zbrodnie:

Do występków zaliczamy:
I stopień - zagrożone karą najwyżej 10 batów, grzywną do 30 dukatów, maksymalnie miesiącem robót publicznych lub aresztem do dwóch tygodni:
- używanie obraźliwych słów publicznie
- publiczna obraza osoby cywilnej
- spożywanie alkoholu na terenie miasta, poza lokalami z wyszynkiem.
- zakłócanie ciszy nocnej
- zaśmiecanie terenu miasta

II stopień - zagrożone karą najwyżej 25 batów, grzywną do 100 dukatów, maksymalnie dwoma miesiącami robót publicznych lub aresztem do miesiąca:
- prowokowanie agresywnych zachowań
- zakłócanie poczucia bezpieczeństwa jednostki poprzez groźby
- publiczna obraza wyższych urzędników
- kradzieże dóbr o wartości poniżej 10 dukatów
- rozpowszechnianie plotek, mających na celu zaszkodzić osobie szkalowanej

Do zbrodni zaliczamy:
I stopień - zagrożone, grzywną do 1000 dukatów, maksymalnie dwoma latami robót publicznych lub rokiem więzienia.
- kradzież dóbr o wartości poniżej 100 dukatów.
- namowa do popełnienia zbrodni I stopnia
- obraza moralności
- niszczenie własności publicznej lub prywatnej o wartości poniżej 50 dukatów
- włamanie
- zastraszanie
- uniemożliwianie wykonania aktu religijnego, dozwolonego prawem.
- stawianie czynnego oporu w czasie zatrzymania
- nie zawiadomienie o przestępstwie

II stopień - zagrożone maksymalnie siedmioma latami robót publicznych lub czterema latami więzienia.
- kradzież dóbr o wartości poniżej 200 dukatów.
- namowa do popełnienia zbrodni II stopnia
- udział w zamieszkach
- molestowanie seksualne
- napaść na osobę cywilną
- deprawacja osób niepełnoletnich*
- okrucieństwo wobec zwierząt
- utrudnianie pracy Straży, sądu lub innej instytucji publicznej*
- niszczenie wartości publicznej lub prywatnej o wartości do 300 dukatów
- pobicie ****
- czytanie w myślach bez zgody drugiej osoby
- posiadanie środków odurzających
- unikanie opłat urzędowych
- zdrada małżeńska
- bigamia
- składanie fałszywych zeznań
- spełnianie urzędu w stanie odurzenia

III stopień - zagrożone do 15 latami więzienia:
- namowa do popełnienia zbrodni III stopnia
- kradzież dóbr o wartości do 5 000 dukatów*
- przekupstwo*
- handel bez zezwolenia*
- szabrownictwo
- fałszerstwo*
- stręczycielstwo
- niszczenie wartości publicznej lub prywatnej o wartości powyżej 300 dukatów ****
- posiadanie nielegalnej broni ****
- używanie magii bez zezwolenia ****
- namawianie do nienawiści *
- unikanie płacenia podatków *
- przemyt*
- lichwa
- wykonywanie zabiegów medycznych bez zezwolenia
- przemoc fizyczna lub psychiczna względem innych ****
- działanie na szkodę innej osoby
- napaść na wyższego urzędnika
- kultywowanie zachowań seksualnych wobec dzieci, zwierząt, lub w inny sposób nieakceptowalnych* ***
- nieumyślne spowodowanie śmierci
- bezprawne pozbawienie wolności
- malwersacje finansowe
- zranienie innej osoby ****
- usiłowanie wpłynięcia na urzędnika*
- wytwarzanie i sprzedaż środków odurzających ****
- próba zabójstwa ** ****
- zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich

IV stopień* - zagrożone do 30 latami więzienia:
- namowa do popełnienia zbrodni IV stopnia
- kradzież dóbr o wartości do 5 000 000 dukatów
- dezercja
- porwanie ****
- rozbójnictwo ****
- trwałe okaleczenie innej osoby
- wywołanie zagrożenia publicznego
- handel bronią bez zezwolenia
- zabójstwo
- gwałt ***

V stopień* - zagrożone dożywociem.
- namowa do popełnienia zbrodni V stopnia
- kradzież dóbr o wartości powyżej 5 000 000 dukatów
- morderstwo **
- próba zabójstwa wyższego urzędnika **
- zdrada wobec Silizardu**
- gwałt ze szczególnym okrucieństwem ** ***
- szpiegostwo **
- terroryzm **

VI stopień* ** - zagrożone dożywociem lub karą śmierci.
- namowa do popełnienia zbrodni VI stopnia
- zbrodnia przeciw istnieniu
- morderstwo ze szczególnym okrucieństwem

W przypadku kradzieży należy zwrócić skradzione dobra, albo ich dwukrotną równowartość.

5. Kary specjalne:
* osoba, której udowodniono tą zbrodnię, nie może wykonywać funkcji publicznych
** nie można opuścić więzienia wcześniej niż głosi wydany wyrok
*** sąd może zarządzić kastrację
**** w przypadku recydywy sąd może zarządzić odcięcie dłoni

6. Najstarszy ma prawo zmniejszyć lub całkowicie anulować wybraną karę, gdy uzna to za stosowne.

7. Każde przestępstwo, popełnione po raz trzeci, jest osądzane jako przestępstwo wyższej kategorii.

8. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione między członkami jednej frakcji, władze tej frakcji mogą wydać samodzielny wyrok na przestępcy, ale tylko jeżeli wyrok ten zostanie zaakceptowany przez sąd lub Najstarszego.

9. Dobra zarekwirowane po rozbójnikach stają się własnością Silizardu.


Silizard.pl: Odgrywanie Postaci, Chat Fantasy, Klimat, Opowiadania, Czat Fantasy, Mechanika, PBCH - Play by Chat, RPG - Role Playing Games, Klan, Fantastyka, Gry Fabularne, RPG Klan, Drama, Systemy, Fantasy


Stat od: 18 lip 07 UIP: 3923 VIS: 13340 PG: 30596 Smok 2007